E-Aduan

Aduan ke jabatan jabatan Kerajaan dan Pihak Berkuasa Tempatan seperti JKR, JPS, MPSP, MAIK dan lain lain lagi.
Cara-cara :
1. Dapatkan user id dan passowd,
2. Login ke E-Aduan,
3. Lapur.
4. Menyemak status lapuran.

Click sini untuk ke laman web E-ADUAN Negeri KEDAH..